Ouderverklaring

Boulder Veldhoven

Boulderen is super leuk, maar het blijft een activiteit met een risico op blessures. Boulder Neoliet wil een zo mooi en veilig mogelijke ervaring aan iedere klimmer bieden. Daarom wil Boulder Neoliet met iedere klimmer afspraken maken.

Iedere klimmer dient alvorens de boulderwand te mogen betreden deze vrijwaringsverklaring (“waiver”) volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als de klimmer jonger is dan 16 jaar, dient de ouder/voogd/ wettelijk vertegenwoordiger (“vertegenwoordiger”) deze te ondertekenen.

Door ondertekening van de waiver wordt door/namens de klimmer het volgende verklaard:

 • Ik ben in goede conditie en heb geen medische aandoening die mij belet tot een veilige deelname aan de door Boulder Neoliet gefaciliteerde activiteiten.
 • Ik weet en accepteer dat het deelnemen aan de activiteiten vrijwillig en geheel op eigen risico gebeurt.
 • Boulder Neoliet heeft mij gewezen op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het boulderen en de door Boulder Neoliet gefaciliteerde activiteiten.
 • Ik zal steeds de (veiligheids)instructies van de door Boulder Neoliet aangestelde instructeurs opvolgen.
 • Ik heb op de website van Boulder Neoliet of in een van de vestigingen de algemene voorwaarden, de veiligheidsinstructie als ook de huisregels van Boulder Neoliet gelezen en begrepen, dan wel zijn deze mij door de vertegenwoordiger uitgelegd.
 • Ik vrijwaar Boulder Neoliet voor elke schade die ik mogelijk door het gebruik van de aangeboden diensten kan lijden. Deze vrijwaring geldt zeker als ik mij niet aan de regels en instructies heb gehouden.

Als ouder/voogd van de klimmer, jonger dan 16 jaar, heb ik de bevoegdheid het deelnameformulier te tekenen dan wel heb ik als wettelijk vertegenwoordiger van de klimmer de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/voogd om de waiver namens klimmer te ondertekenen. Daarbij verklaar ik uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op de klimmer die ik begeleid indien de klimmer jonger is dan 12 jaar bij een bezoek aan Boulder Neoliet. Of, indien ouder dan 12 jaar, verklaar ik dat ik toestemming geef aan de klimmer om zelfstandig te sporten.

Ouderverklaring

Boulder Veldhoven

Boulderen is super leuk, maar het blijft een activiteit met een risico op blessures. Boulder Neoliet wil een zo mooi en veilig mogelijke ervaring aan iedere klimmer bieden. Daarom wil Boulder Neoliet met iedere klimmer afspraken maken.

Iedere klimmer dient alvorens de boulderwand te mogen betreden deze vrijwaringsverklaring (“waiver”) volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als de klimmer jonger is dan 16 jaar, dient de ouder/voogd/ wettelijk vertegenwoordiger (“vertegenwoordiger”) deze te ondertekenen.

Door ondertekening van de waiver wordt door/namens de klimmer het volgende verklaard:

 • Ik ben in goede conditie en heb geen medische aandoening die mij belet tot een veilige deelname aan de door Boulder Neoliet gefaciliteerde activiteiten.
 • Ik weet en accepteer dat het deelnemen aan de activiteiten vrijwillig en geheel op eigen risico gebeurt.
 • Boulder Neoliet heeft mij gewezen op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het boulderen en de door Boulder Neoliet gefaciliteerde activiteiten.
 • Ik zal steeds de (veiligheids)instructies van de door Boulder Neoliet aangestelde instructeurs opvolgen.
 • Ik heb op de website van Boulder Neoliet of in een van de vestigingen de algemene voorwaarden, de veiligheidsinstructie als ook de huisregels van Boulder Neoliet gelezen en begrepen, dan wel zijn deze mij door de vertegenwoordiger uitgelegd.
 • Ik vrijwaar Boulder Neoliet voor elke schade die ik mogelijk door het gebruik van de aangeboden diensten kan lijden. Deze vrijwaring geldt zeker als ik mij niet aan de regels en instructies heb gehouden.

Als ouder/voogd van de klimmer, jonger dan 16 jaar, heb ik de bevoegdheid het deelnameformulier te tekenen dan wel heb ik als wettelijk vertegenwoordiger van de klimmer de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/voogd om de waiver namens klimmer te ondertekenen. Daarbij verklaar ik uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op de klimmer die ik begeleid indien de klimmer jonger is dan 12 jaar bij een bezoek aan Boulder Neoliet. Of, indien ouder dan 12 jaar, verklaar ik dat ik toestemming geef aan de klimmer om zelfstandig te sporten.

Waiver

  Plaats hieronder je handtekening*


  Onze gym

  Boulder Veldhoven
  Blaarthemseweg 13
  5022 JR Veldhoven

  040 304 1688
  veldhoven@boulderneoliet.nl

  Open

  Maandag13:0023:00
  Dinsdag13:0023:00
  Woensdag 09:0023:00
  Donderdag 13:0023:00
  Vrijdag 09:0023:00
  Zaterdag09:0018:00
  Zondag09:0021:00

  Volg ons online

  Onze gym

  Boulder Veldhoven
  Blaarthemseweg 13
  5022 JR Veldhoven

  040 304 1688
  veldhoven@boulderneoliet.nl

  Open

  Maandag13:0023:00
  Dinsdag13:0023:00
  Woensdag 09:0023:00
  Donderdag 13:0023:00
  Vrijdag 09:0023:00
  Zaterdag09:0018:00
  Zondag09:0021:00

  Volg ons

  Onze gym

  Boulder Veldhoven
  Blaarthemseweg 13
  5022 JR Veldhoven

  040 304 1688
  veldhoven@boulderneoliet.nl

  Open

  Maandag13:0023:00
  Dinsdag13:0023:00
  Woensdag 09:0023:00
  Donderdag 13:0023:00
  Vrijdag 09:0023:00
  Zaterdag09:0018:00
  Zondag09:0021:00