We staan in de kranten! Onderstaand het persbericht wat van de week is verzonden. 

PERSBERICHT
Zeelst – 16 september 2022

Het behoud van een bijzonder monument

In Zeelst is de parochie Christus Koning een unieke samenwerking aangegaan met Neoliet. In de Sint Willibrorduskerk is men voornemens een indoor bouldercentrum te vestigen. De Mariakapel, de klokkentoren, de begraafplaats en andere belangrijke kerkelijke functies blijven bestaan. Door de samenwerking kan de kerk in zijn huidige staat blijven bestaan en krijgt de Gemeente Veldhoven als eerste kleinere Nederlandse gemeente een boulderhal voor haar bewoners.

Behoud van een monument
Om de Sint Willibrorduskerk in zijn huidige staat voor de toekomst te behouden is de parochie Christus Koning op zoek gegaan naar een partner, waarbij de kerk in eigen bezit blijft, belangrijke kerkelijke functies kunnen blijven bestaan en de kerk een maatschappelijk rol blijft vervullen. Zeer belangrijk werd gevonden dat de bewoners van Zeelst en bezoekers een plek konden behouden in de kerk om te bidden of om rust te vinden. Dit wordt verwezenlijkt door het behoud van de Mariakapel, die weliswaar iets kleiner wordt, maar voorzien gaat worden van een eigen ingang en waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan geluidsdichtheid. De klokketoren zal in gebruik blijven zoals men dat gewend is en de begraafplaats blijft open. Tevens zal de huurder de inrichting zoveel mogelijk aanpassen aan de huidige sfeer en uitstraling en zullen alle aanpassingen noninvasief en reversibel plaatsvinden, waardoor de kerk later eventueel weer in ere hersteld kan worden. 

Meer over het initiatief….
Er zijn drie disciplines in de klimsport: touwklimmen, boulderen (klimmen tot afspronghoogte) en speed (snelklimmen). Inmiddels is de sport Olympisch. Neoliet is al 30 jaar actief in Brabant, opgericht door 8-voudige Nederlands kampioen Erik Jacobs en huisvest o.a. de grootste klimjeugdclub van Nederland. Neoliet is een plek waar sport, ontspanning én ontmoeten samen gaan in een relaxte setting. Voor jong en oud(er), voor recreant en topsporter, voor onderwijs en bedrijven, voor parasporter en diegenen die van de zijlijn willen kijken. In alle vrijheid geeft de bezoeker invulling aan de klimsport hoe, wanneer en met wie men wil. Vrijheid die hoort bij deze tijd. Team Neoliet deelt elke dag haar passie voor de klimsport met de maatschappij. Klimmen is een gezonde, mooie manier van bewegen en sporten voor iedereen. De inwoners van Veldhoven kunnen binnenkort naar hartelust boulderen. 

Communicatie met bewoners en belanghebbenden
Inmiddels hebben beide partijen in samenwerking met de Gemeente Veldhoven in een vroegtijdig stadium een drietal voorlichtingsavonden gehouden waar ook de vragen van de bezoekers en genodigden zo goed mogelijk zijn beantwoord, maar ook de zorgen zijn gehoord. Ondanks het enthousiasme over het initiatief, realiseert zowel het kerkbestuur als Neoliet zich terdege dat er ook bedenkingen zijn. De grootste punten van aandacht betroffen het behoud van de kerk zelf, enkele functies van de kerk én de reeds bestaande parkeeroverlast in het gebied, met name doordeweeks overdag. Geruststelling is gegeven in de feiten dat er aan de buitenkant van de kerk niets verandert, de binnenkant met zorg wordt behandeld en dat belangrijke functies behouden blijven. De kerk heeft een monumentale status en blijft in bezit van de parochie. Hoewel het bestaande probleem met parkeren eigenlijk een zaak van de Gemeente Veldhoven is en Neoliet vooral buiten de probleemtijden bezoekers ontvangt, zullen parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden voor bezoekers van Neoliet, vrijwilligers van de kerk en de begraafplaats. Er worden maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Neoliet heeft tevens de ervaring dat een groot deel van de bezoekers met de fiets komt, zeker de bezoekers in de middag en aan het begin van de avond (jeugd en studenten). Alle partijen hebben toegezegd de zorgen zeer serieus te nemen en uitvoerig te bekijken. De gegeven tips van de betrokken aanwezigen worden ter harte genomen. De Gemeente ziet op dit alles toe, middels bestaande wet- en regelgeving. Zowel de Monumentencommissie van de gemeente als de Rijksmonumentendienst zullen controle uitvoeren op het proces en de Gemeente tevens op aanverwante zaken.

De toekomst…
De voorlichtingsavonden hebben een goed beeld gegeven bij de aanwezigen. Men is enthousiast over het initiatief en de samenwerking. De parochie en Neoliet zullen de komende weken verder bespreken hoe zoveel mogelijk aan de wensen van alle betrokkenen kan worden voldaan. De vergunningsaanvraag wordt gestart. Er zal op Kerstavond een Eucharistieviering plaatsvinden en, zeer waarschijnlijk half januari, zal pastoor Frank As de onttrekking aan de Eredienst leiden. Neoliet zal daarna gaan inrichten en nodigt voor de officiële opening (zeer waarschijnlijk voor de zomer) alle inwoners van Zeelst uit om persoonlijk kennis te komen maken. Neoliet wil graag samenwerken met organisaties en bewoners om (de historie van) de kerk én de dorpsgemeenschap een plek te blijven geven. De koffie staat klaar.

Lees ook